Акун Мыктыбек уулу атындагы Чоң-Өрүктү жалпы орто билим берүү мектеби. мектептин кубөлүгү.

  Адрес: Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл облусу,  

Ысык-Көл  району, Чоң-Өрүктү айылы, 

 Б.Алмабеков көчөсү № 33.  722126

тел: +996 3943 37034

e-mail: beishembaeva@emektep.info

website: chonoruktu.emektep.info


Сулайманова К. Ш

Директор

sulaimanova@emektep.info


Саскеева Н. Г

Замдиректора по учебной работе

saskeeva@emektep.info


Букаева К.К

Замдиректора по воспитательной работе

bukaeva@emektep.info


Курманалиева Мээрим

секретарь

Kurmanalieva@emektep.infoМЕКТЕПТИН МИССИЯСЫ

Окуучу окутуу процессинин борборунда болуп, Окуучу менен натыйжалуу кайтарым байланышты жогорулатып 
мектеп ата энелер жергиликтүү коомчулук менен тыгыз кызматташтыкта, гумандуу алдын ала ой жүгүртүүчү,сабаттуу жоопкерчилигин сезе билген кыргыз элинин маданиятын үрп адатын,каада салтын урматтай турган инсанды тарбиялоо.Хронология папкасы

1-сентябрь билим куну

2017-жылдын 1-сентябрында салтанаттуу линейка болду!
Жайкы эс алуудан келген окуучулар мектепти сагынышканы байкалып
турду. 1-класска келген окуучулар оз ырларын тартуулашып,
11-класстардын коштоосу менен алгачкы конгуроо кагылды. 
__________________________________________________________________

23-сентябрь Мамлекеттик тил кунуно карата мектепте иш чара кабыл алынып, жумалык жарыяланды.  Окуучулар арасында  дилбаяндардын, суроттордун конкурсу откорулду. 5-11-класстар арасында КВН болуп отту.  
__________________________________________________________________