АДМИНИСТРАЦИЯ

 
                                                                                                                        Саскеева Н. Г 
         Окуу бөлүмүнүн башчысы
                              ЫГУ-95
              Математика мугалими
               телефон:0773962761
                              


   

Мектеп директору Сулайманова Кайыркул Шакировна 

БГУ-01 кыргыз тил адабият мугалими. 

байланыш телефону 0708476313


Асанбекова А.Ж
Соц педагок
ФПИРИЯЛ-88
Орус-тил мугалими

 Букаева К.К
Тарбия иштери боюнча директордун орун басары
       КЖПИ-86
Чет тил мугалими 
Телефон: 0707547054
Comments