МЕТОД БИРИКМЕЛЕР

                       2015-2016-окуу жылына карата                                                                         Бекитемин:

                          метод  кенештин иш планы                                                                                Мектеп директору:                                                                                                                                                                          К.Ш.Сулайманова

                                                                                                                    

Аткарылуучу иштер

мооноту

Жооптуулар

ким аткарат

Эскертуу

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

               1-кенешме

1.Метод кенешменин окуу жылына карата планын талкуулоо жана бекитуу

 

Алдынкы иш тажрыйбаларды жайылтуу

Химия мугалими Малдыбаева К.

Башталгыч класстын мугалими Мухамеджанова Г.

 

Гуманитардык багыттагы бирикменин жумалыгы

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь

 

МК мучолору

 

Окуу болумунун башчысы

 

Насаатчы мугалим

 

МК мучолору

 

 

УБ жетекчилери

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

                  2-кенешме

Ички козомол: башталгыч уласстарда сабактардын берилиш абалы

а)окуучулардын билим сапаты

б)окуу техникасы

в)окуп тушунуусу

 

Башталгыч класстар усулдук бирикмесинин жумалыгы

 

Окуучулар арасында интеллектуалдык марафон откоруу.Мектеп ичинде олимпиаданы откоруу.

 

 

октябрь

 

 

 

 

 

 

октябрь

 

 

 

ноябрь

Мектеп

администр-сы

 

 

УБ жетекчилери

 

 

 

УБ жетекчилери

класс жетекчилер

 

УБ жетекчилери

Класс жетекчилер

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 3

                 3-кенешме

1.Жондомдуу балдар менен жекече иш алып барууда мугалимдердин жетишкендиктери

 

 Ички козомол:

Кыргыз тили,адабияты сабактарынын берилиш абалы.

А)Окуучулардын кол жазмасы

Б)окуу техникасы

В)5-7-класстарда окуучулардын окуп тушунуусу

 

Жаш мугалимдердин сабактарына катышуу,аларга методикалык сунуш,

кенештерди беруу.

 

 

 Декабр декабрь

Окуу болумунун башчысы

Предметтик мугалимдер

МК мучолору

УБ жетекчи-ри

Насаатчы мугал

 

Мектеп администрациясы

УБ жетекчиси

 

 Мектеп администрациясы

Насаатчы мугалимдер

 

 

1

 

 

 

 2

 

 

3

 

 

          4-кенешме

Ички  козомол:          математика, физика сабактарынын берилиш абалы

А)жазуу иштеринин алынышы,дептерлеринин абалы

Б)окуучулардын билим сапаты

 

Табигый илимдер багытындагы усулдук бирикмесинин жумалыгы


 

Эстетикалык багыттагы усулдук бирикменин жумалыгы

Февраль

 

 

 

 

 Февраль

 

 

март

Мектеп администрациясы

УБ жетекчиси

 

 

 

УБ жетекчиси

 

 

 

УБ жетекчиси

 

 

1

 

 

 

2

 


 3

 

 


       5-кенешме

Окуучулар арасында «Жылдын мыкты окуучусу-2015» кароо сынагын откоруу

«Эн мыкты класстык болмо»,

«Улгулуу класс», «Жашыл класс», «Жашыл класс»,

«Чыгармачыл класс» кароо сынактарын откоруу


Мектепте усулдук бирикмелердин,метод кенештин иштерин жыйынтыктоо

А)откон окуу жылында иштелген иштерге анализ

Б)жаны окуу жылына карата план тузуу

 

Апрель

 

 

 

 

 

Май

 

май

Мектеп администрациясы

 


УБ жетекчилери

 

МК мучолору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments