МОНИТОРИНГ ЖАНА АНАЛИЗ

Акун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим беруу мектебинин 2017-2018-окуу жылынын III чейреги менен IV чейрегинин салыштырмалуу мониторингдин анализи


Акун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим беруу мектебинин 2017-2018-окуу жылынын II чейреги менен III чейрегинин салыштырмалуу мониторингдин анализиАкун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим беруу мектебинин 2016-2017-окуу жылындагы жылдык жана 2017-2018-окуу жылынын I чейреги менен салыштырмалуу мониторингдин анализи


Акун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим беруу мектебинин 2016-2017-окуу жылындагы I чейрек               учун мониторингдин салыштырмалуу  анализи

Акун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим беруу   мектебинин 2016-2017-окуу жылындагы II чейрек                 учун мониторингдин салыштырмалуу  анализиАкун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим беруу   мектебинин 2016-2017-окуу жылындагы III чейрек                 учун мониторингдин салыштырмалуу  анализи


Акун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим беруу   мектебинин 2016-2017-окуу жылындагы IV чейрек                 учун мониторингдин салыштырмалуу  анализи


Comments