МУГАЛИМДЕРДИН КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУ ПЛАНЫ
 

              Акун Мыктыбек уулу атындагы орто жалпы билим беруу мектебинин


                            2016-2017-окуу жылындагы перспективдуу планы

                                                                                                                                                 

 

№          

 

Ф.И.О.                           

Туул.           жыл              

Диплом б-ча                          кесиби                   

Берген предмети     

Пед

стаж        

Сыйлыгы         

Курска качан 
барган   

Курска качан  барат

эскертуу         

1

Сулайманова К Ш..

02.07.79

Кыргыз тил муг.

Адеп

15

 

2012

2017

 

2

Саскеева Н.Г.

18.07.73.

Математатика муг.

Математика

15

 

2014

2019

 

3

Букаева К.К.

15.09.64.

Чет тил муг.

Чет тил

30

Б.Б.Мин.гр

2012

2017

 

4

Асанбекова А.

27.04.66

Орус  тил муг.

Орус тил

28

Эл аг.отлич

2014

2019

 

5

Дюшенова Н.

02.05.75.

Кырг. тил муг.

Кыргыз тил

12

 

2013

2018

 

6

Осмонова А.

10.01.83.

Кырг. тил муг.

Кыргыз тил

11

 

 

2016

 

7

Адырбекова Г.

25.02.81

Кырг.тил муг.

Кыргыз тил

12

 

2015

2020

 

8

Алмабекова Г.

26.09.61

Орус тили муг

Орус тили

31

Эл аг.отлич

2012

2017

 

9

Алиева Г.

14.02.63

Орус тили муг.

Орус тили

30

 

2013

2018

 

10

Чаныров Ш.

26.05.65

Орус тили муг.

Орус тили

24

 

2015

2020

 

11

Курманалиева М.

04.03.90

Орус тил муг.

Орус тили

-

 

 

2020

 

12

Мусаева А.

25.09.69

Орус тили муг.

Орус тили

24

ББ мин. гр.

2011

2016

 

13

Джаныбекова А.

11.10.78

математика

математика

14

 

2012

2017

 

14

Тологонова У.

18.05.85

Математика муг.

математика

7

 

 

2016

 

15

Бейшембаева Ж.

07.07.81

Информатика муг.

информатика

4

 

2013

2018

 

16

Касенов Б.

18.08.59

Физика муг.

физика

29

 

2015

2020

 

17

Садекова Т.

23.11.61

Физика муг.

физика

28

Эл аг.отлич

2011

2016

 

18

Толобаева Н.

17.01.90

Химия муг.

химия

1

 

 

2019

 

19

Шайланова В.

31.08.69

Инженер,гидротех.

география

14

 

2014

2019

 

20

Аюпова К.

28.07.81

География муг.

география

12

 

2009

2016

 

21

Омуралиева А.

24.02.64

Башт.кл.муг.

биология

29

Эл аг.отлич

2014

2019

 

22

Эркинбаева Н.

11.10.82

Туризм адиси

Тарых

12

 

 

2016

 

23

Эсенова Н.

29.11.88

Тарых муг.

Тарых ,коом таан

2

 

 

2019

 

24

Иманова А.

01.01.64

Чет тил муг.

Чет тили

30

Эл аг. отл.

2009

2014

 

25

Усенмамытова М.

18.10.86

Чет тил муг.

Чет тили

1

 

 

2019

 

26

Асанова Ч.

12.06.63

Сурот,эмгек муг.

Сурот,эмгек

31

Эл аг.отл.

2013

2018

 

27

Осмонова Э.

17.10.64

Кыргыз тил муг.

Кыргыз тили

27

Эл аг.отл.

2011

2016

 

28

Шакиров М.

18.01.62

Сурот,эмгек муг.

Дене тарбия

30

 

 

2016

 

29

Иманбаев Б.

04.07.91

Дене тарбия муг.

Дене тарбия

4

 

 

2017

 

30

Асаналиев Н.

02.06.76

орто

музыка

23

 

 

2016

 

31

Махунова Э.

28.11.89

Башт.кл.муг.

Башт.класс

3

 

 

2017

 

32

Мухамеджанова Г.

13.01.57

Башт.класс муг.

Башт.класс

35

Эл аг.отл.

2014

2019

 

33

Усманбетова А.

06.06.58

Башт.класс.муг.

Башт.класс

39

Эл аг.отл.

2011

2016

 

34

Сырдыбаева Д.

22.10.80

Башт.класс.муг.

Баштал. класс

14

 

2008

2016

 

35

Асанбекова Ж.

27.04.77

Башт.кл.муг.

Баштал.класс

19

 

2011

2016

 

36

Чакиева А.

14.05.91

Башт.кл.муг.

Баштал.класс

2

 

 

2019

 

37

Шайылдаева А.

03.01.80

Башт.кл.муг.

Баштал.клаасс

17

 

2011

2016

 

38

Абышева А.

26.04.80

Башт.кл.муг.

Баштал.класс

14

 

2015

2020

 

39

Исаева Э.

05.07.89

Башт.кл.муг.

Даярдоо класс

2

 

 

2020

 

40

Таабалдиева Г.

1811.84

Башт.кл.муг.

даярдоокласс

4

 

 

2016

 

41

Нурланбек к.С.

29.09.94

Башт.кл.муг.

Башт.класс

1

 

 

2016

 

42

Маразыкова Э.

22.07.85

Кырг тил муг.

Кырг. тил

8

 

 

 

 

43

Мадиева М.

02.08.86

Башт.кл.муг.

Баштал.класс

8

 

 

 

 

44

Айсаракунова Э.

11.03.85

Башт.кл.муг.

Башт.класс

2

 

 

 

 

45

Онгоева Ж.

09.05.86

Кырг тил муг.

Кыргыз тили

5

 

 

 

 

46

Айтуганова К.

22.07.89

Математика муг.

математика

5

 

 

 

 

47

Калчаева А.

14.02.84

стилист

эмгек

5

 

 

 

 

48

Эркинбаева Ж.

10.12.81

Чет тили муг.

Чет тили

12

 

 

 

 

49

Макеева А.

13.08.88

физика

физика

5

 

 

 

 

50

Мусабаева Г.

19.04.85

Кыргыз тил муг.

Кыргыз тили

8

 

 

 

 

51

Акматалиева Н.

08.09.74

Кырг.тил муг.

Кыргыз тили

19

 

2011

2016

 

52

Усубакунова К.

05.09.76

китепканачы

китепканачы

 

 

 

 

 
                       Мектептин  директору:                          К.Ш.Сулайманова


  

 

 

 

 

 

Comments