НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР

Акун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим        беруу  мектебинин    2015-2016-окуу жылына карата насаатчылык боюнча маалымат

Жаш мугалимдин аты,жону

 

билими

предмети

Насаатчы

мугалимдин аты,жону

билими

предмети

1

Эсенова

Назгул

 

ЫГУ

тарых


Чаныров

Шамурат

ПГПИ-

биология

2

Толобаева

Нуржан

 

КНУ-15

химия


Омуралиева

Алия

ПГПИ-87

биология

3


Махунова

Элнура

 


Башт.кл.


Сырдыбаева

Динара


Башт.кл.

4

Чакиева

Асел

 

ЫГУ-14

Башт.кл.

Асанбекова

Женишкул

ЫГУ-

Башт.кл.

5

Исаева

Эльзат

 

Пед.учил.

Башт.кл.

Мухамеджанова Гулжан

ПГПИ-85

Башт.кл.

6


Усонмамытова

Мираида

КМУ-14

Чет тили

Иманова

Айымкул

КЖПИ-86

Чет тили

 7

 
 Курманалиева

 Мээрим 


 
 заоч.
 ЫГУ
 
  Орус тили
 
 Алиева

 Гульнара
 

 
 Орус тили

 

                                             Мектептин директору:                  К.Ш.Сулайманова

 

 

 

Comments