14.10.2015-ж. Математика предмети боюнча райондук семинар

Отправлено 14 окт. 2015 г., 21:40 пользователем Назгуль Эсенова   [ обновлено 6 нояб. 2015 г., 23:09, автор: Жылдыз Бейшембаева ]
   Семинардын темасы:Окуучулардын оз алдынча иштоосун уюштуруу.
Семинардын максаты: Заманбап усулдарды пайдалануу менен окуучулардын оз алдынча иштоосун,логикалык ой жугуртуусун онуктуруу. 
Кутулуучу натыйжа:Окуучулар оз алдынча иштоого конугушот.Окуучулардын математика сабагына кызыгуусу, логикалык ой жугуртуусу осот.Окуучулар алган билимдерин турмушта колдоно билууго уйронушот.

 Предмети Сабактын темасы Классы Мугалими
 Математика "Узундук жана салмак" Бышыктоо сабагы 4-а Усманбетова Айнура
 Математика "Квадраттык уч мучо" Мисал иштоо 9-а Тологонова Уулжан
Физика  "Инерциянын соту" Стандарттык эмес сабак 10-а Садекова Таланткул
 Информатика "Палитра.Тексттик инструменттер.Геометриялык озгоруулор" 9-б Бейшембаева Жылдыз

 Математика "Математика-илимдин  падышасы"КВН8-а,б. Джаныбекова Айгуль 


Comments