ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖААМАТ
                                              Кыргыз тил мугалими - Осмонова Айчолпон


Орус тил мугалими - Курманалиева Мээрим

География сабагынын мугалими - Шайланова венера

Англис тил мугалими - Иманова АйымкулАкун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим беруу мектебинин мугалимдер жааматы
Окуу болумунун башчысы - Саскеева
Назгул Гапаровна


Кыргыз тил мугалими, Гуманитардык багыттагы усулдук бирикменин жетечиси - Дюшенова Назира

Орус тил мугалими - Алмабекова Гулайым
Информатика мугалими - Даныбекова Айгул

Биология мугалими - Омуралиева Алия
Англис тил мугалими - Усенмамытова Мираида


Тарбия иштери боюнча директордун орун басары - Букаева Каныгул


Кыргыз тил мугалими - Адырбекова
 Гуласыл КенешовнаОрус тил мугалими - Алиева Гулнара

Математика мугалими - Төлөгөнова Уулжан

Тарых мугалими - Эркинбаева НазираСурот жана эмгек мугалими, көркөм өнөр усулдук бирикменин жетекчиси - Асанова Чынара

Comments