НЕГИЗГИ

Акун Мыктыбек уулу атындагы Чоң-Өрүктү жалпы орто билим берүү мектеби

Хронология папкасы

дареги:  Кыргыз Республикасы, Ысык -Көл  областы,  

 Ысык-Көл району, Чоң-Өрүктү айылы,  

 Бакыт Алмабеков көчөсү № 33. 

почта индекси:  722126  

тел: +996 3943 37034

электрондук дарек:

chonoruktyakunmyktybek@gmail.com

мектеп сайты: chonoruktu.emektep.info

 мектеп директору: 

Сулайманова К. Ш.

sulaimanova@emektep.info

Окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары:

Саскеева Н. Г

saskeeva@emektep.info

Класстан тышкаркы иштер боюнча 

директордун орун басары

Адырбекова Г.К.

gulasyl222@gmail.com

мектеп сайтына жоопту: 

 Бейшембаева Жылдыз

Мусагалыевна

 beishembaeva@emektep.info


мектептин миссиясы

Акун Мыктыбек уулу атындагы орто мектеп, жалпы орто билим берүүчү мекеме болуу менен бирге, башталгыч , негизги жана жалпы билим берүүгө багытталат.

Окуучу окутуу процессинин борборунда болуп, окуучу менен натыйжалуу кайтарым байланышты жогорулатып мектеп, ата-энелер, жергиликтүү коомчулук менен тыгыз кызматташтыкта гумандуу, алдын ала ой жүгүртүүчү, сабаттуу, жооп керчиликти сезе билген кыргыз элинин маданиятын,үрп адатын, каада салтын урматтай турган инсанды тарбиялоо.

мектептин жайгашуусунун 

координатасы

42.737533271015096, 77.848981611675