ДОЛБООРЛОР

USAID "окуу керемет " долбоору башталгыч класстар катышып дипломго ээ болушту.