ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА МИЛДЕТТЕР

2020-2021-окуу жылындагы

милдеттер

1. Тарых, география, кыргыз тили, адабияты, математика, орус тили, музыка

сабактарын окуу материалдары менен камсыз кылуу.

2. Окуу кабинеттерин жаны эмеректер менен жабдуу жана эстетикалык жактан

жасалгалоо.

3. окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу максатында кошумча каражаттарды

табууну уюштуруу.

4. Класстан жана мектептен тышкаркы тарбиялык иштердин жургузулушунун

сапатын жогорулатуу.

5. окуучулардын сабак калтыруусун азайтуу.

6. Окуучулардын билим сапатын 2%га жогорулатуу.

7. Улан жана кыздарга кесиптик багыт беруу онорканаларын жабдуу жана

жасалгалоо.

8. алдынкы тажрыйба мектебинин негизинде мугалимдер учун методикалык

жардам уюштуруу.

9. Мектептин айланасын жашылдандыруу.

10. Педагогикалык жамааттын кесиптик денгээлин онуктуруу.

Жаны окуу жылына карата уюштуруу иштери