китеп кана

   Акун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим берүү мектеби боюнча 2020-2021- окуу жылына карата китептердин саны.