УСУЛДУК БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ

Орус тили жана адабияты, чет тилдер усулдук бирикмесинин иш пландары

жетекчиси: Мусаева Айжаркын Нурланбековна

Табигый багыттагы усулдук бирикменин иш планы

жетекчиси: Аюпова Кымбат Мукангалыевна

Эстетикалык багыттагы усулдук бирикменин иш планы

жетекчиси: Асанова Чынаркүл Абдыкадыровна.

Так илимдер усулдук

бирикмесинин иш пландары

жетекчиси: Джаныбекова Айгуль Кусейиновна

Гуманитардык багыттыгы усулдук бирикменин иш пландары

жетекчиси: Дюшенова Назира Мамыткановна

Башталгыч класстардын усулдук бирикмесинин иш пландары

жетекчиси: Сырдыбаева Динара

Жекиновна