МОНИТОРИНГ ЖАНА АНАЛИЗ

2022-2023-окуу жылынын 1-2- чейрегиндеги окуучулардын билим сапаттары боюнча түзүлгөн мониторинги


2022-2023 жалпы маалымат.docx
мон 2022-2023.docx

Кыргыз тили жана адабияты

Дюшенова Назира 8-а,б 9-а жана 10 - класстарына сабак берет. Мугалимдин аракети зор. Озгочо кыргыз тилинин эрежелерине басым коет. Жоопкерчиликтуу, оз предметин мыкты билген мугалимдерден. Жондомдуу ,таланттуу балдар менен иш алып барат. Быйылкы окуу жылынын 1-чейрегинде 8-а класс 40%ды, 8-б класста кыргыз тилинен 36%, кыргыз адабиятынан 8-а класс 52%ды, 8-б класс 36%ды тузгон. 9-а класста кыргыз тилинен 56%, кыргыз адабиятынан 60%ды түзгөн. 10-класста кыргыз тилинен 61%ды, кыргыз адабиятынан 68%ды тузгон. Бул класстарда окуучулардын билим сапаты көтөрмөлүү бааланган. Былтыркы окуу жылынын 4-чейреги менен салыштырганда 8-а класста окуучулардын билим сапаты жыл ичинде кыргыз тилинен – 3%га төмөндөгөн, 8-б класста болсо окуучулардын билим сапаты кыргыз тилинен өзгөрүү болгон жок. 9-а класста кыргыз тилинен 8%га төмөндөгөн, адабиятынан 17%га төмөндөгөн. 10- класстын окуучуларынын билим сапаты кыргыз тилинен 6%га, ал эми кыргыз адабиятынан да 2% га билим сапаты төмөндөгөн. Класста эн жакшы , мыкты жетишип окуган окуучулар арбын . Бирок жетише албаган, окуусу , суйлоо речи, жазуусу начар окуучулар да кездешпей койбойт.

Акун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим беруу мектебинин 2019-2020-окуу жылынын билим сапаты менен 2020-2021-окуу жылынын 1-чейреги боюнча салыштырмалуу мониторинг анализи

Жалпы мектептин билим сапаты