АДМИНИСТРАЦИЯ

Сулайманова Кайыркул Шакировна

Мектеп директору

БГУ-01 кыргыз тил адабият мугалими.

байланыш телефону 0708476313

Саскеева Назгүл Гапаровна

Окуу бөлүмүнүн башчысы

ЫГУ-95

математика мугалими

телефон:0773962761

Адырбекова Г К

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары

КЖПИ-86

Кыргыз тили жана адабият мугалими

телефон: 0708079753

Асанбекова Аймира Жунушевна

Соц педагог

ФПИРИЯЛ-88

Орус-тил мугалими

телефон:0707125409