МЕКТЕПКЕ КАБЫЛ АЛУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ

Окуучуларды мектепке кабыл алуу эрежелери:

  • Окуу процесинин катышуучулары болуп окуучулар, алардын ата -энелери, мугалимдержана башка мектепте иштеген жумушчулар кирет.

  • мектепке кабыл алынуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат.

  1. Мектептин директорунун атына арыз.

  2. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк

  3. Медициналык справка.

 1. Ата- энесинин паспортунун көчүрмөсү.

2-9 - класстарга кабыл алуу

  1. Мектеп директорунун атына арыз

  2. Окуучу мурун окууган мекеменин мөөрү басылган өздүк делосу(чейректик, жылдык баалары менен)

 1. Ата- энесинин паспортунун көчүрмөсү.

10-11-класстарга кабыл алуу.

  1. Мектеп директорунун атына арыз

  2. Толук эмес орто билими тууралуу күбөлүгү (көчүрмө)

  3. Окуучу мурун окууган мекеменин мөөрү басылган өздүк делосу(чейректик, жылдык баалары менен)

 1. Ата- энесинин паспортунун көчүрмөсү.