МУГАЛИМДЕРДИН КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУ ПЛАНЫ

Акун Мыктыбек уулу атындагы орто жалпы билим беруу мектебинин

2022-2023-окуу жылындагы перспективдуу планы

перспективный план.docx