ОЛИМПИАДА КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

2017- 2021 окуу жылдарындагы олимпияданын жыйынтыктары.

2016-2020-окуу жылындагы ЖРТ жыйынтыктары.