ТАРБИЯЛЫК ИШТЕР

БЕКИТЕМИН______________

Мектеп директору:

К.Ш.Сулайманова

“ ____ “__________2022

Акун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин турмуш шарты оор, мигрант, психологиялык жактан жардамга муктаж, атайы окутуу муктаждыгы бар балдар менен иш алып баруу планы.

Акун Мыктыбек уулу атындагы

жалпы орто билим беруу

мектебинин 2020-2021-окуу жылына карата тарбиялык иштердин

жылдык планы

БЕКИТЕМИН____________

Мектептин директору: К.Ш.Сулайманова «____»_____________2022-2023-окуу жылы

Тарбиялык иштер

Жылдык план 2022-2023-окуу жылы учун

Тарбия беруу. «Окуучуларды нравалык маданиятка, патриоттуулукка, кыргыз элинин каада-салттарын пайдаланып тарбия берууго жетишуу»

Тарбия иштеринин негизги багыттары: 1. Адеп-ахлактык тарбия. 2. Жарандык тарбия. 3. Мекенчилдикке тарбиялоо. 4. Жаратылышты суйууго тарбиялоо. 5. Коп маданияттуулукка тарбиялоо. 6. Эстетикалык тарбиялоо. 7. Эмгекке тарбиялоо. 8. Тарбиялоо процессинде педагогдун ролу. 9. Баланы, оспурумду, кыз баланы, жаш адамды, жаштарды тарбиялоодо уй булонун ролу. 10. Акелер осуяты.

1. Адеп-ахлактык тарбия

2. Жарандык тарбия

3. Мекенчилдикке тарбиялоо

4. Жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо

5. Көп маданияттуулукка тарбиялоо

6. Эстетикалык тарбиялоо

7. Эмгекке тарбиялоо

8. Тарбиялоо процессинде педагогдун ролу

10 Баланы, өспүрүмдү, кыз баланы, жаш адамды тарбиялоодо үй бүлөнүн ролу

11 Жети акенин осуяты боюнча тарбиялоо

Акуна Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим беруу мектебинин социалдык паспорту

Директор школы: К.Ш.Сулайманова

Соц. педагог: А.Асанбекова

Организатор: Адырбекова Г.К

Райондук деңгээлде өткөрүлүүчү "Милициянын жаш достору" аттуу кароо сынагына даярдык.