конкурс

Дата публикации: Nov 07, 2015 7:21:19 AM

Кыз Сайкал конкурсу 17.10.2015 жыл.

7. жекече номер

Конкурс 9 этап менен өттү

1. танышуу

2. өнөрүң болсо өргө чап

3. кинодон үзүндү

4. мода

5.дуэт ыр

6. бий

7. жекече номер

8. үй тапшырма

9. сайма сайуу

гран при 10 б классы алды