Кочуруу экзамендери

Дата публикации: May 16, 2015 3:46:12 AM

окуу жылынын 25-майынан баштап мектепте 8-10-класстарда кочуруу экзамендери откорулот.Кочууруу экзаменинин тапшырмалары усулдук бирикмелерде бекитилди.Ар бир класс 4 сабактан экзамен беришет.Оозеки экзамендерге консултациялар коюлган.Окучулардын экзамендерге болгон даярдыктары жакшы.