Кыздар чогулушу.

Дата публикации: Apr 23, 2021 3:56:27 AM

Жогорку класстын кыздары менен ИДН мүчөсү. "Жүрүм -турум эрежелери" боюнча талкуу жүргүзүүдө.