Кыргыз элинин көрүнүктүү инсандары К.Тыныстанов жана Ж. Абдрахмановго арналган иш чаралар.

Дата публикации: May 31, 2021 3:46:42 AM

16.04.2021 жыл Кыргыз элинин көрүнүктүү инсандары К.Тыныстанов жана Ж. Абдрахмановго арналган областтык семинар өткөрүлдү.