Кыргыз элинин көрүнүктүү инсандары К.Тыныстанов жана Ж. Абдрахмановго арналган областтык семинар

Дата публикации: May 31, 2021 4:1:58 AM

16.04.2021- жыл Кыргыз элинин көрүнүктүү инсандары К.Тыныстанов жана Ж. Абдрахмановго арналган областтык семинарда "Келечек" өспүрүмдөр уюму өзүнүн негизги атрибуттарын жактоо учуру.