Кыргыз элинин көрүнүктүү инсандары К.Тыныстанов жана Ж. Абдрахмановго арналган областтык семинар

Дата публикации: May 31, 2021 3:58:39 AM

16.04.2021- жыл Кыргыз элинин көрүнүктүү инсандары К.Тыныстанов жана Ж. Абдрахмановго арналган областтык семинарда , Акун Мыктыбек уулуц атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин мектеп парламенти" Келечек" өспүрүмдөр уюму.