Кыргыз элинин көрүнүктүү инсандары К.Тыныстанов жана Ж. Абдрахмановго арналган областтык семинар.

Дата публикации: May 31, 2021 3:50:18 AM

16.04.2021-жыл Кыргыз элинин көрүнүктүү инсандары К.Тыныстанов жана Ж. Абдрахмановго арналган областтык семинардын коноктору.