Кыргыз элинин көрүнүктүү инсандары К.Тыныстанов жана Ж. Абдрахмановго арналган областтык семинар

Дата публикации: May 31, 2021 4:10:50 AM

Кыргыз элинин көрүнүктүү инсандары К.Тыныстанов жана Ж. Абдрахмановго арналган областтык семинарда мектептин тигүүчүлөрү өз иштерин көргөзүүдө.