Сообщение без заголовка

Дата публикации: Mar 01, 2021 7:4:43 AM

23- февраль 2021 жылы мектеп ичинде "Кана эмесе балдар" таймашы откорулду.

Бул таймашка Ооган согушунун ардагерлери конокко чакырылды.

Кырдаалга байланыштуу балдар жана коруучулор маска жана антисептик мене камсыз болушту.

https://drive.google.com/file/d/1jdPAJTX77HX0f92he1L4KDBeHv6OtVJb/view?usp=sharing