Сообщение без заголовка

Дата публикации: Feb 24, 2016 5:14:35 AM

Мектептеги так илимдер боюнча ички көзөмөлдө жүргүзүлгөн иш чаралар.

10а-б класстар арасында физика мугалими Т Садекованын жетектөөсүнүн негизинде "Электр тогу турмушта" аттуу физикалык кеченин жүрүшүнөн