Сообщение без заголовка

Дата публикации: Feb 05, 2021 6:52:25 AM

Ыссык -Көл жылдыздары 2020-ж райондук кароо сынакта жети акенин образын жаратып биринчи орунду ээлешти.