Сообщение без заголовка

Дата публикации: Mar 13, 2021 12:26:2 PM

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары Адырбекова Гуласыл Кеңешовна "Ч.Айтматов жана аалам" кечесинин активдүү катышуучусуна мактоо баракчасын тапшырып жатат