14.10.2015-ж. Математика предмети боюнча райондук семинар

Дата публикации: Oct 15, 2015 4:40:44 AM

Семинардын темасы:Окуучулардын оз алдынча иштоосун уюштуруу.

Семинардын максаты: Заманбап усулдарды пайдалануу менен окуучулардын оз алдынча иштоосун,логикалык ой жугуртуусун онуктуруу.

Кутулуучу натыйжа:Окуучулар оз алдынча иштоого конугушот.Окуучулардын математика сабагына кызыгуусу, логикалык ой жугуртуусу осот.Окуучулар алган билимдерин турмушта колдоно билууго уйронушот.