15.04.2021жыл Областтык семинар

Дата публикации: Apr 21, 2021 4:0:24 AM

Еркинбаева Назира Таалайбековна 10-класстар менен өткөн ачык сабагынан үзүндү.

сабактын темасы: "Ийгиликтин ачкычы эмгек".