15.04.2021 жыл Областтык семинар

Дата публикации: Apr 21, 2021 4:11:10 AM

Еркинбаева Назира Таалайбековна 10- класстар ичинде өткөрүлгөрүлгөн семинардан бир үзүм.