15.04.2021 жыл областтык семинар

Дата публикации: Apr 23, 2021 4:46:34 AM

Семинар өткөндөн кийин кырдаалга байланыштуу мектеп кызматкери Мамбетов

Эрмек класстарды дезинфекциалоо жүргүзүп жаткан учуру.