15.04.2021 жыл областык семинар

Дата публикации: Apr 21, 2021 3:36:8 AM

11-класстын класс жетекчиси Джаныбекова Айгуль Кусейновна

окуучулар жана ата-энелер менен ачык сабак өтүү учуру

сабактын темасы: "Туура тарбия берүү келечекке кам көрүү"