2020-2021- окуу жылында өткөрүлгөн мектептеги иш чаралар.

Дата публикации: Feb 05, 2021 6:31:23 AM

"Суициддин" алдын алуу боюнча жалпы ата- энелер чогулушу.

Чогулуш 21-январь 2021 жылы болуп өттү.