ЭЛЕКТРОНДУК МЕКТЕП

2018-2019- жылдан баштап Акун Мыктыбек уулу атындагы мектеп электрондук журнал менен иш алып баратат.

электрондук журналга жооптуу информатика мугалими Бейшембаева Жылдыз Мусагалыевна.

Журнал ГПД

Журнал ДО

Управление школой: Актуальные

Управление школой: Классы

Акун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим беруу мектебинин «Электрондук журнал» боюнча 2020-2021 окуу жылына карата берилген отчету.

Аталган мектепте «Электрондук журнал» боюнча бекитилген мугалими Бейшембаева Жылдыз.

Бул журнал менен 2018-2019 жылынан баштап иштей баштадык.

Жалпы «Электрондук журнал» менен 36 мугалим, администрация 4 мугалим , башталгыч класстарда 12 анын ичинен 3 мугалим -1 класстарда, ал эми 2 мугалим 0 класстарда эмгектенишет.

Мугалимдерге тушундуруу иштери жургузулуп , тайпаларга болуп алып « Электрондук журналды» толтуруу боюнча окутуу жургузулгон. Ар бир мугалим каттоодон отуп , логин паролдорунт алышып, Электрондук журналга кирууго мумкундук алышкан жана ар бир окуучунун ата-энелерине каттоо баракчалары таратылып берилген. Ата –энелер каттоодон откондон кийин окуучунун жетишкендиктери боюнча маалымат алып , класс жетекчи менен туздон –туз байланышка чыгууга мумкундук алат, бирок кээ бир ата- энелер толук кандуу киришпей эле . Эгерде бир уй-булодон 2- же андан ашык окуучу окуган болсо алар оз ара байланыштырылып бир эле каттоо барагы берилген.

Ал эми быйылкы окуу жылында ар бир мугалимдин сабактарынын жуктому жуктолуп , сабактын жугуртмосу тузулгон . Окуучулар былтыркы класстардан кийинки класска которулган. Бул жаны иш болгондуктан кээ бир учурларда мугалимдер кыйналып жатышат. Бул учурда бекитилген мугалим иш алып барып ондоо туздоолор менен иштейт.

Мектеп директору Сулайманова К.Ш