1- класска кабыл алуу

Урматтуу ата -энелер Акун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим берүү мектебине 1- класска кабыл алуу акысыз , кезексиз жүргүзүлөт. Ошондой эле 480 сааттык "наристе" окууга чейинки даярдоо классы да иш алып барылат атайын окутулуп сертикат алышкан мугалимдер иштешет.